wz

Bylo nebylo:

Ale tomu už dávno…
Možná tomu bylo ve 13. století,
možná tomu bylo i dříve, co na tom
-vznikla naše obec-
Horní Tošanovice. Proudily zde
cesty, procházeli tu císaři, chodily
zde sláva i ponížení našeho
národa. Šel tudy i slezský Bard -
- Petr Bezruč

Za těch staletí se měnili
vlastníci- Tlukové z Tošanovic ve
14. století, Jiří HARASOVSKÝ v 18.
a 19. století. Vyrostl tu empírový
zámek, byla Postavena nejstarší
hrnčírna ve Slezsku…

Vlastníci se měnili, prostí lidé
zůstali. V roce 1895 se narodil můj
děd. Asi o 100 let jsme
spolu se svým otcem otevřeli svou
první živnost a dali jsme ji název
po moravském králi…
JEČMÍNEK

…. A on šel vedle nich dál
svou cestou, Král JEČMÍNEK,
Všech utiskovaných živá útěcha,
všech věrných vtělena naděje a
víra v lepší budoucnost moravské
vlasti, naděje a víra, jež přetrvá
bouře věků, jež se nedá udusit,
neutuchne a bohdá nezklame !

Alois Jirásek: Staré pověsti české
Z pověstí O KRÁLI JEČMÍNKOVI

Pivko

Links